Onderwijs voor Maasai kinderen uit arme gezinnen

Veel Maasai kinderen in Tanzania krijgen de kans niet om naar school te gaan. Ondanks dat educatie binnen de Maasai gemeenschap steeds populairder wordt, hebben veel gezinnen de middelen niet om hun kinderen naar school te laten gaan. Stichting Nanginyi zorgt er momenteel voor dat acht kinderen naar Sasa School kunnen gaan: Nanginyi, Lepapayai, Nemeyei, Mayon, Janeth, Seema, Upendo en Sinyati.

In Tanzania beginnen de kinderen op de kleuterschool (oftewel de nursery) in de baby klas, als zij 4 of 5 jaar oud zijn. Daarna volgen ze de middel klas en de top klas, om vervolgens de kleuterschool af te sluiten en door te stromen naar de basisschool. De basisschool (primary school) heeft klassen van standard 1 tot en met standard 7, waarna de kinderen naar de middelbare school gaan (secondary school). Op de middelbare school volgen alle kinderen eerst form 1, form 2, form 3 en form 4. Na deze 4 jaar gaan alleen de kinderen die form 4 succesvol afsluiten door naar form 5 en 6 dat uiteindelijk na afronden toegang geeft tot de universiteit. De andere kinderen die form 4 niet succesvol afronden kunnen instromen op een beroepsopleiding. Een schooljaar loopt in Tanzania gelijk met een kalenderjaar (van januari-december) en in juni hebben de kinderen een maand vakantie, die vaak nog deels wordt gevuld met bijles. Tijdens alle nationale en religieuze feestdagen zijn de scholen dicht.

De kinderen die opgenomen worden in het project volgen hun onderwijs aan Sasa School, een school waar de lessen in het Engels zijn. Sasa School heeft een kleuterschool en een basisschool op hetzelfde terrein. Naast Engels krijgen de kinderen les in Swahili (de officiële taal van Tanzania), sport, rekenen, schrijven, aardrijkskunde, geschiedenis, godsdienst, wetenschap en leren ze over verschillende beroepsopleidingen. Sasa school ligt aan de rand van het Maasai gebied en de kinderen gaan elke ochtend lopend naar school, maar Stichting Nanginyi is momenteel bezig om geld in te zamelen om fietsen de kopen waar de kinderen mee naar school kunnen! De lessen beginnen om 8:30 en in de ochtend krijgen de kinderen thee als ontbijt. Ook krijgen ze een goede lunch op school: iets wat hard nodig is, want er is thuis niet altijd te eten. Stichting Nanginyi onderhoud goed contact met de school zodat de vorderingen van de kinderen gevolgd kunnen worden. Ook gaat onze lokale coördinator vaak een kijkje nemen.

SAM_9014

    Nanginyi in haar schooluniform 

 

 

 

SAM_9001 (1)

       Een schoolklas op Sasa School

Arme Maasai families ondersteunen bij de voorziening in hun basisbehoeften

Veel Maasai families kunnen af en toe ondersteuning gebruiken in de voorziening van hun basisbehoeften. De families hebben niet altijd genoeg te eten. Ze zijn zeer afhankelijk van hun omgevingsfactoren. Zo veroorzaakte de droogte van de afgelopen maanden een groot tekort aan voedsel en stierf er veel vee. Stichting Nanginyi helpt de armste families in de regio wanneer zij het nodig hebben. Onze lokale coördinator brengt voedselpakketten met bijvoorbeeld rijst, mais, bonen, suiker, thee groentes/fruit naar de families die gesponsord worden. Hij houdt goed in de gaten wie er op welk moment ondersteuning kan gebruiken en zorgt ervoor dat de gezinnen de hulp krijgen die ze nodig hebben, in overleg met het bestuur in Nederland.

SAM_8265 (1)

Werkgelegenheid voor Maasai vrouwen

Maasai vrouwen zijn afhankelijk van hun mannen als het gaat om geld voor eten, kleding en spullen. Wij proberen deze vrouwen de kans te geven om zelf een inkomen te genereren zodat ze minder afhankelijk zijn. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen hun salaris voornamelijk uitgeven aan hun gezin. In januari 2018 zijn we daarom begonnen met ons eerste werkgelegenheidsproject voor Maasai vrouwen. In de boma van coördinator Mathayo zijn we gestart met een solar project. We hebben een zonnepaneelsysteem aangelegd in de boma. Dit zonnepaneel voorziet niet alleen alle hutjes van licht met een schakelaar, maar geeft mensen uit de buurt ook de mogelijkheid om hun telefoons of zaklampen op te laden. Zij betalen een klein bedrag voor het opladen en op deze manier verdienen de vrouwen uit de boma een klein salaris. Dit sparen ze op om bijvoorbeeld groentes, fruit, suiker of thee te kopen. Wij vinden het belangrijk om op deze manier aan de empowerment van vrouwen te werken en zullen hopelijk in de toekomst meer van soortgelijke projecten opzetten.

solar nieuwsbrief

Het zonnepaneel op een hutje in de boma

Lokale Kleuterschool

In het voorjaar van 2018 zijn we begonnen met het opzetten van een lokale kleuterschool in de boma van onze lokale coördinator. We selecteerden 18 kinderen uit de buurt tussen de 4 en 6 jaar (9 jongens en 9 meisjes) die in de komende periode onderwijs zullen volgen in de boma. Een lokale Maasai vrouw die de kans heeft gekregen om naar school te gaan zal les gaan geven. We willen graag laten zien dat onderwijs ook zeker voor meisjes is. De kinderen beginnen de dag met een ontbijt en krijgen later op de dag ook fruit zodat er niet met een lege maag gestudeerd hoeft te worden. Er worden lessen gegeven in verschillende vakken, maar ook bijvoorbeeld sport en creativiteit worden behandeld. Wij geloven dat elk kind recht heeft op onderwijs en zeker ook meisjes! Lees alles over onze kleuterschool op deze pagina.

5 - bewerkt

Het zaterdagprogramma

In de zomer van 2019 zijn wij begonnen met ons zaterdagprogramma. De 18 kinderen die bij ons begonnen zijn als kleuters op Nanginyi Nursery School komen elke zaterdag naar onze school voor een programma vol sport, spel en Engelse bijlessen. Daarnaast eten zij ook op onze school. Elke zaterdag komen zij om 9:00 naar onze school en gaan zij om 15:30 weer naar huis.

Het zaterdagprogramma biedt de kinderen een dag vol educatie, sport, spel en voedzame maaltijden. Daarnaast biedt het de juffrouw extra werk en twee Maasai vrouwen die de maaltijden verzorgen een vaste baan voor 1 dag in de week.

Lees meer over ons zaterdagprogramma op deze pagina.

SAM_1248-min