Stichting Nanginyi

Wie zijn wij

Stichting Nanginyi

Stichting Nanginyi is opgericht in Januari 2017, met als hoofddoel: ‘Maasai kinderen uit arme gezinnen de kans bieden om naar school te gaan zodat zij een beter toekomstperspectief krijgen’. Stichting Nanginyi geeft de kinderen de kans om hun schoolcarrière volledig af te maken, wat betekent dat zij zowel basisonderwijs, middelbaar onderwijs en een vervolgopleiding kunnen volgen. Hierdoor zal hun positie op de arbeidsmarkt significant verbeteren. De vicieuze cirkel van armoede, waarin veel Maasai families zich bevinden, kan op deze manier doorbroken worden. Het bieden van educatie biedt dan ook duurzame en structurele verbeteringen voor de Maasai gezinnen die gesponsord worden.

 

Als cultureel antropologen en ontwikkelingssociologen, hebben de oprichters van Stichting Nanginyi veel kennis opgedaan over ontwikkelingshulp en het belang van het betrekken van de lokale bevolking bij ontwikkelingsprojecten. Stichting Nanginyi hecht dan ook veel waarde aan de ideeën en levensovertuigingen van de Maasai. Vandaar dat de samenwerking met onze lokale coördinator Mathayo zeer belangrijk is. Onze projecten zijn tot stand gekomen in goed overleg met de Maasai families. Daarnaast zijn de projecten verder gevormd door de kennis en ervaring die één van de oprichters van Stichting Nanginyi heeft met onderwijsprojecten voor kinderen in Tanzania.

 

Hieronder stellen de oprichters en de lokale coördinator zich aan u voor:

 

 

 

Mar-Lisa

In Januari 2016 vertrok ik naar Tanzania om daar een aantal maanden als (vrijwillige) project coördinator aan de slag te gaan bij een onderwijsproject. In april 2016 ontmoette ik Nanginyi voor het eerst in de boma (Maasai dorp), waar ze met haar familie woont in Tanzania. Het vrolijke meisje vond mij gelukkig net zo leuk als ik haar en ondanks dat we verschillende talen spreken konden we altijd samen lachen. Ik noemde haar al snel mijn Maasai zusje! Daarna kwam ik nog vaak in de boma en kreeg ik een hechte band met de familie van Nanginyi. In de Maasai cultuur is het traditie dat meisjes worden besneden en vroeg uitgehuwelijkt. Toen ik een week in de Maasai boma verbleef werd één van de meisjes besneden, iets wat me aangreep. Ik wilde niet dat Nanginyi hetzelfde mee zou maken en toen ik dit met familie van haar besprak kwam ik op het idee om haar naar school te sturen en haar een andere en betere toekomst te geven. Haar familie heeft zelf de middelen niet om haar de kans te geven om naar school te gaan dus daarom heb ik samen met mijn goede vriendin Milou Liebregts in januari 2017 stichting Nanginyi opgericht. ‘Nanginyi’ is een woord uit de taal van de Maasai (het Maa) en betekent ‘een jong iemand/iets kleins’. Dit past geheel in het beeld van de stichting. Stichting Nanginyi heeft een kleinschalig project in Tanzania waarin wij jonge Maasai kinderen uit arme gezinnen de kans geven om naar school te gaan! Op 2 mei schreef ik Nanginyi in op Sasa School, waar zij 8 mei is begonnen met bijlessen! Ik ben onwijs trots dat ze inmiddels al volle dagen meedraait op school en ontzettend goed haar best doet, maar ik ben bovenal blij dat ze geniet van de nieuwe dingen die ze allemaal leert. Ik hoop dat we in de komenden jaren nog meer kinderen deze kans kunnen geven!

 

2016 was een bewogen jaar voor mij en mijn familie, met het verlies van mijn beide oma’s (voor mij oma en opoe) in maart en oktober. Deze twee vrouwen hebben veel voor mij betekend in mijn leven en daarom draag ik deze stichting aan hun op. Mijn oma liet me al als klein meisje dromen van Tanzania, met al haar verhalen over de tijd die ze daar met haar gezin had doorgebracht toen mijn opa daar ontwikkelingswerk deed. Ze inspireerde me altijd om te gaan reizen en de wereld te ontdekken en ze zei vaak: ‘als ik het over kon doen was ik zeker gaan reizen als ik jouw leeftijd had’. Ik zal haar altijd herinneren als een sterke, dappere en eigenwijze vrouw die veel van de wereld heeft gezien en haar wijsheid van die reizen met ons heeft gedeeld. Mijn opoe was een zorgzame en liefdevolle vrouw, een echte moeder! Ze stond er al jong alleen voor met 4 dochters toen haar geliefde man op zee bleef. Ik herinner me haar als een rustige, zorgzame, maar zeker ook dappere en sterke vrouw die kon genieten van de kleine dingen in het leven! Ondanks het enorme gemis ben ik dankbaar voor de inspiratie en levenswijsheid die ze me hebben gegeven en de geweldige familie die ze hebben achtergelaten en waar ik deel van uit mag maken! Ik ben blij dat ik toch een beetje in de voetsporen van mijn grootouders kan treden met deze stichting!

 

 

Mathayo

Mathayo is geboren in oktober 1992 in een Maasai boma in Baraka, Tanzania. Hij is de oudere broer van Nanginyi en Lepapayai en woont samen met zijn familie in de boma. Mathayo is de kostwinner van de familie. Na het afronden van de basisschool is hij meteen werk gaan zoeken omdat er in de boma niet genoeg middelen waren om iedereen te onderhouden. Eerst werkte Mathayo als vrijwillige coördinator voor Stichting Nanginyi, naast zijn baan als bewaker, maar toen de 2 banen niet meer te combineren waren is hij in dienst getreden bij Stichting Nanginyi. Naast het email contact met de school vinden we het fijn dat Mathayo langs kan gaan wanneer dit nodig is, ouderavonden bij kan wonen en ervoor kan zorgen dat de kinderen alles hebben wat nodig is voor school (schriften, pennen, potloden, schoenen etc.). Ook zorgt Mathayo dat de maïs, rijst en groentes en fruit worden bezorgd bij de armere gezinnen in de buurt. Wij blijven op de hoogte van alles via whatsapp en hebben zo dus een directe verbinding met onze projecten in Tanzania, iets wat wij zelf heel belangrijk vinden. Mathayo is heel blij dat hij zich in kan zetten voor onze stichting. Hij vertelt u dit graag in het volgende filmpje:

 

 

 

Milou

Toen Mar-Lisa mij vroeg of ik haar in Tanzania kwam bezoeken, twijfelde ik niet lang. Ik had al bijna een jaar lang prachtige verhalen gehoord over Tanzania en de Maasai familie waar Mar-Lisa bevriend mee was geraakt. Dat wilde ik natuurlijk graag met eigen ogen zien! Eenmaal in Tanzania leerde ik al snel Mathayo kennen en met kerst werd ik mee uitgenodigd om een paar dagen in de boma door te brengen. Het werd een kerst die ik niet snel zal vergeten! Na het verlaten van Tanzania begon het idee om Stichting Nanginyi op te zetten zich al snel te vormen. Door middel van educatie krijgen de kinderen een veel beter toekomstperspectief waar uiteindelijk de komende generaties ook van zullen profiteren. Ook ik ben enorm trots dat Stichting Nanginyi tot stand is gekomen en dat Nanginyi momenteel met veel plezier naar school gaat. We gaan er alles aan doen om in de komende jaren nog veel meer kinderen deze kans te bieden!

Mobiele versie afsluiten